ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/03/1952

המלצות ועדת המשנה לענייני חברת החשמל; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; שאילתות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים