ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/02/1952

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים