ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/02/1952

חוק מס ההכנסה; שאילתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים