ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/02/1952

הצעות לסדר היום; חוק לתיקון פקודת מס הכנסת, התשי"ב-1951; ערבויות הממשלה להלוואות; תשובה שר האוצר לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים