ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/01/1952

אישור צווים; שאלות ותשובות בעניין תעריפי הדואר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים