ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/01/1952

המשך תשובות מר הורביץ לשאלות בעקבות סקירתו על מאזן התשלומים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים