ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/12/1951

הדיון על התקציב לשנת 52 \ 1951; השימוש הכספי ההענשה; חוק לעידוד השקעות הון; חוק ערבות למשכנתאות; ערבויות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים