ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/12/1951

הצבעה על אישור צו תעריף מכס בלו; הצעות לסדר הישיבות; חוק להארכת תוקף תקנות שעת-חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים), התשי"ב-1951; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון), התשי"ב-1951; סקירת מר ד. הורוביץ, המנהל הכללי של האוצר, על מאזן התשלומים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים