ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/11/1951

אישור צו הסכם על חבילות; אישור צו סכם ובלו על סיגריות; מועדי ישיבות הוועדה; ערבות בסך חצי מיליון ל"י למועצה לשיווק פרי הדר; קבלת החלטה על חוקיות החלטת ועדת הכספים בקשר עם קבלת ערבות על תנאי; תשובות לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים