ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/11/1951

בחירת ועדת משנה של ועדת הכספים; חוק ערבות למשכנתאות; סדר היום של הישיבות הבאות; ערבויות; פרוטוקולים של ישיבות ועדת הכספים; שאילתות; תשובה לשאלות בדבר מס מותרות על הרשויות המקומית; תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים