ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/11/1951

אישור הוצאת אגרות חוב של עירית תל אביב - יפו; השימוש בכספי הענקה; השימוש בכספי מלווה העצמאות; ועדות משנה והרכבן; מתן ערבויות; שאילתה - מס מותרות על הרשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים