ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/11/1951

בחירת ועדת המשנה; בחירת יושב ראש הוועדה; הצעות לסדר היום; חלוקת התוספת הכללית; מועדי ישיבות הוועדה; מס מותרות; סדר היום של הישיבה הבאה; סקירת מר ד הורביץ על ישיבות בחו"ל; קביעת סדר העבודה לישיבות הבאות; שאילתות שיכון ותיקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים