ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/06/1955

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים