ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 31/05/1955

בעיית המים בירושלים; בעיית השיטפונות בתל-אביב ובמעברות; חוק לתיקון תקנות שעת חירום (היתרי יציאה); מועדון המריבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים