ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/05/1955

בעיית איחוד משפחות; חוק לתיקון תקנות שעת-חירום (יציאה לחו"ל) (הצעת חבר הכנסת הררי); סיור ועדת הפנים במועצות מקומיות ערביות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים