ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/03/1955

חוק נצר סרני; חוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים (תיקון), התשט"ו-1955; מסקנות ועדת המשנה למרשם התושבים; סיור הוועדה במועצות האזוריות בפרוזדור ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים