ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/03/1955

דיון בהצעת מסקנות של ועדת -המשנה למרשם התושבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים