ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/02/1955

חוק לתיקון פקודת העיריות, התשי"ד-1954; חוק לתיקון תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התשי"ט- 1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים