ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/02/1955

מסקנות ועדת המשנה למרשם התושבים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים