ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/01/1955

ההצעות לסדר היום בעניין תקריות בירושלים; המשך הדיון בהצעה לתיקון סעיף 11 של חוק לתיקון פקודת העיריות, התש"י - 1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים