ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/12/1954

המשך הדיון בהצעה לתיקון חוק לפקודת העיריות, התש"ח-19550

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים