ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/12/1954

הצעת חבר הכנסת מ. חזני לתיקון סעיף 11 של חוק פקודת העיריות 1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים