ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/11/1954

הדיון בהצעות לסדר היום של חברי הכנסת גניחובסקי, נצר, רובין ורפאל; הצעת חוק איגוד ערים, התשי"ד-1954; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים