ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/11/1954

בעיית המים בירושלים; דו"ח הוועדה בבעיית הירידה מהארץ; חוק איגוד ערים; מכתבים שנתקבלו בוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים