ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 31/08/1954

חוק לתיקון פקודת העיריות; שאלת המים לירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים