ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/08/1954

הצעת ח"כ א. חביבי בקשר לחברי מועצת הכפר בעני; חוק לתיקון פקודת בנין ערים, התשי"ד-1954; חוק לתיקון פקודת העיריות, התשי"ד-1954; עניני עירית צפת; פניית הוועדה המייעצת לענייני המושלמים; שמיעת משלחת "עמישב"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים