ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/08/1954

חוק לתיקון פקודת העיריות (המשך); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים