ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/08/1954

חוק לתיקון פקודת בנין ערים, התשי"ד-1954; חוק לתיקון פקודת העיריות, התשי"ד-1954; פניית סיעת מפ"ם בעירית טבריה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים