ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/07/1954

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת בנין ערים, התשי"ד-1953

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים