ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/07/1954

העברת סמכויות ראש העיר בצפת, לקצין המחוז; חוק לתיקון פקודת בנין ערים, התשי"ד-1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים