ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/07/1954

חוק לתיקון פקודת בנין ערים; חוק לתיקון פקודת העיריות, התשי"ב-1952; חוק לתיקון פקודת העיריות, התשי"ד-1954; פניית המעברות חירייה וסקיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים