ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/07/1954

הצעת חוק כלי הירייה; הצעת חוק לתיקון פקודת בנין ערים, התשי"ד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים