ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/06/1954

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין); מכתבים שהתקבלו בוועדה; מסקנות בשאלת עזיבת הארץ לצמיתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים