ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/06/1954

אונאת הציבור בעניין כשר וטרף; גבולות עירוניים בחיפה; גביית מס רכוש עירוני; חוק לתיקון פקודת מסי העיריה והממשלה (פיטורין), התשי"ד-1954; מסקנות ועדת הפנים לבירור בעיית עזיבת הארץ לצמיתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים