ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/03/1954

דו"ח ועדת החקירה לעירית ירושלים; חוק הגופים הציבוריים; חוק כלי ירייה; חוק תקציבי השירותים הדתיים (תיקון), התשי"ד -1954; מסקנות ועדת המשנה לעזיבת הארץ לצמיתות; משלחת תושבי מעברת חירייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים