ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/03/1954

חוק הבחירות לגופיים ציבוריים (המשך דיון); תשובת שר הפנים לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים