ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/02/1954

הצעת חוק בחירות לגופים ציבוריים (נוסח מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים