ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/02/1954

הצעת היו"ר על הרכב הוועדה -אושרה; חוק בחירות לגופים ציבוריים (המשך דיון); תשובות שר הפנים לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים