ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/02/1954

חוק הגופים הציבוריים (המשך הדיון); משלחת תושבי כפר עלבון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים