ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/02/1954

בעיית השלטון המקומי; המצב הכלכלי בצפת; חוק גופים ציבוריים (המשך דיון); חוק כלי-ירייה (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים