ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/02/1954

אישור חוק מס-עסקים בפתח-תקווה; חוק גופים ציבורים; חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות; עניני ירושלים וראש-העין; שונות-פנסיה לראשי עיריות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים