ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/01/1954

חוק חומרי הנפץ; חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות; מחאות שנתקבלו מהצבור נגד גידול חזירים; שאילת בדבר שריפת בשר-חזיר ע"י ראש עירית טבריה; שאילתה בעניין במועצה המקומית ראש-העין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים