ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/01/1954

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (סיום הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים