ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/01/1954

בעיית העיתונות הלועזית; דו"ח ועדת חקירה לענייני עירית ירושלים; חוק חומרי נפץ; חוק לתיקון פקודת העיריות; משלחת תושבי כפר עלבון; פניית חבר השלטון המקומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים