ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/01/1954

המצב בעירית צפת; חוק לתיקון פקודה בנין ערים; חוק לתיקון פקודת העיריות; תזכיר חבר השלטון המקומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים