ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/01/1954

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת העיריות; חוק חומרי נפץ; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים