ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/12/1953

הרכבת ועדת משנה לענייני מרשם התושבים; חוק לתיקון פקודת העיריות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים