ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/12/1953

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים