ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/12/1953

חוק לתיקון פקודת העיריות; משלחת הרבנות בעניין גידול החזיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים