ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/12/1953

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2), התשי"ב, סעיפים 60 א - 60 (ב)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים